Oddlužení nemovitosti prodejem

Dluh je finanční závazek, který se dlužník zavazuje splatit věřiteli. V některých případech dosáhnou dluhy takové výše, že je již není možné splatit. Co následuje?

Když vzniknou dluhy na nemovitosti

Problém dluhu tkví v tom, že zpravidla narůstá o úrok, případně o další dohodnuté částky. U bankovních i nebankovních poskytovatelů půjček to často bývají různé poplatky.
Dluhy váznoucí na nemovitosti tak mohou v konečném důsledku vést až k její ztrátě. Nemovitost se nejprve dostane do exekuce, a pokud dlužník své závazky v této fázi neuhradí, přichází na řadu nucená dražba.

Obrázek1

Cíl dražby je jediný: Nemovitost prodat a za utržené prostředky uspokojit právě dluh. Ten může vyvěrat z nesplácené hypotéky, která se ukázala být nad síly dlužníka, ale také z mnoha menších úvěrů, které se na jeho životní situaci nabalily.

Konsolidace nebo refinancování mohou být řešením

V takovém případě může ještě pomoci tzv. konsolidace dluhů, tedy jejich sloučení do jediné splátky. Tato splátka je zpravidla finančně výhodnější ve srovnání s placením několika různých půjček. Sníží se o úroky, které by jinak nabíhaly u každé půjčky zvlášť, potažmo i o již vzpomenuté poplatky.
Naopak pokud na nemovitosti vázne pouze hypotéka, možná by se ji vyplatilo refinancovat. Tedy v podstatě přenést k jiné bance, která je vám schopna v aktuální situaci nabídnout výhodnější podmínky. Což zpravidla obnáší opět primárně nižší úrokovou sazbu.
V případě, že ani jedna z těchto variant není pro dlužníka řešením, přichází na řadu prodej nemovitosti.

Obrázek2

Jak probíhá oddlužení nemovitosti prodejem

Prodej nemovitosti je vždy výhodnějším řešením než nucená dražba, ačkoli cíl obou procesů je shodný.
V rámci dražby se nemovitost prodává v prvním kole za 2/3 ceny určené znalcem. Prodat je možné nemovitost za výrazně vyšší částku. Je však problém, že klasický prodej je v této situaci obvykle nereálný, neboť na něj nezbývá čas a pro potenciální zájemce je i příliš rizikový.
Přesto existuje varianta, díky níž můžete z prodeje nemovitosti vytěžit maximum. Jedná se o tzv. výkup nemovitosti. Ten realizuje specializovaná společnost. Výhodou tohoto postupu je rychlost, prodávající získá prostředky ze své nemovitosti v hotovosti a prakticky okamžitě.

Dotyčná společnost využívá k vykupování nemovitostí vlastní kapitál. Získanou nemovitost se následně pokusí zpeněžit. Nemusí se to samozřejmě vždy podařit. Proto vám ani výkup nemovitosti nezajistí plnou tržní cenu. Prodat nemovitost se slevou průměrně 20 až 30 % se vám však stále v takové situaci vyplatí.
Součástí těchto služeb je navíc i možnost jednání s exekutory a právní servis, který zajistí, že se problémy nebudou zbytečně prohlubovat a vše se vyřeší tak, aby v co nejkratším čase došlo ke kompletnímu oddlužení.