K čemu vám bude dobrá šungitová pyramida


Šungit vám může na první pohled připadat jako škaredý smuteční kámen, vytažený odněkud z podsvětí. Nenechte se však mást jeho svérázným vzhledem a řiďte se svým srdcem, intuicí, a také známým rčením: „Není všechno zlato, co se třpytí“.

pyramida

Co je to šungit

Každý z vás dobře ví, jak vypadá obyčejná tužka. Můžeme s ní psát po papíře díky její náplni – grafitu, což je krystalický prvek – uhlík, krystalizující v šesterečné mřížce. Vzhledem k jeho větším vzdálenostem mezi atomy v mřížce je tak měkký, že špiní papír. Uhlík však dokáže i jiná kouzla, když jej totiž podrobíte obrovskému tlaku pod povrchem země, jeho šesterečná struktura se promění v krychlovou a tytéž atomy se k sobě přiblíží tak, že jejich vazební síly nelze jen tak roztrhnout. Vzniká tzv. diamant, nejtvrdší nerost na Zemi.

A do třetice kouzel s uhlíkem přispívá šungit. Tentokrát jde o polyminerál, který se v přírodě objevuje v amorfní, tedy nekrystalické struktuře, zvané pod názvem fullereny. Můžete si je velmi zjednodušeně představit například jako pětiúhelníky na povrchu fotbalového míče. Tato uhlíková struktura je již považována za organickou hmotu a je údajně jedním z prapůvodních zdrojů dalších organických forem života.

šungit

Likvidátor elektromagnetického smogu

Šungit vyniká specifickou schopností pohlcovat různé typy elektromagnetického záření. Je to jeden z mála přírodních minerálů, který to dokáže přirozenou cestou, na rozdíl od různých uměle vytvořených rušiček a zaručených výrobků, obvykle také předražených. K eliminaci nežádoucího elektromagnetického záření a zároveň k odrušení působení geopatogenních zón se nejčastěji využívá šungit vybroušený do tvaru pyramidy. Některé zdroje doporučují šungit pyramidy pravidelně čistit pod tekoucí vodou a nabíjet slunečními paprsky a pak je umístit podle světových stran tak, aby k nim směřovaly boční stěny, nikoli jejich hrany, a to nejlépe v blízkosti rušivého patogenního vlivu.