K zabezpečovacím systémům patří i detektory kouře a vody


Zabezpečování objektů je téma, lidem známé již mnoho let. Zpočátku se v naší zemi tato zařízení využívala zejména pro velké firmy a společnosti, kde chránila majetek před úniky vody a před požárem a také před vniknutím neoprávněných osob. Později se zabezpečovací systémy rozšířily i na veřejnost a dnes jsou k dispozici prakticky každému zájemci. I tomu, kdo chce ochránit svůj majetek v městském bytě.

požár v domě

Že k zabezpečovacím systémům v Brně Zabezpečení Mohlis náleží zejména kamerové systémy a detektory pohybu, je známo celkem dobře, ale neměli bychom také zapomínat na kouřové a záplavové detektory, tedy jinými slovy na protipožární systémy a detektory úniku vody.

hořící objekt

Detektory proti požáru má smysl instalovat všude – protipožární detektor pracuje tak, že nepřetržitě, po dobu 24 hodin denně, monitoruje stav ovzduší v daném prostoru. Jakmile zaznamená podezřele zvyšující se teplotu, anebo kouř, upozorní na tyto jevy varovným akustickým signálem. Některé detektory lze mít v provozu i pro dálková oznámení, například mobilním telefonem, tím pádem chrání majetek v podstatě i tehdy, nejste-li zrovna fyzicky přítomni v jeho blízkosti. Můžete pak díky tomu zasáhnout povoláním hasičského záchranného sboru nebo jiných pověřených osob.

Úniky vody mohou být nevyzpytatelné – úniky vody sice nejsou tak nebezpečné, jako požár, ale v jistých situacích se tomu přibližují. Kupříkladu únik vody do zdiva, který může nastat prakticky kdykoli, by mohl způsobit průnik vody do elektroinstalace, a způsobit v daném místě zkrat a v případě blízkosti hořlavých předmětů i požár. Jiné úniky vody, například z prasklých přívodů od toalet nebo od pračky, případně při rozvodech vody nad stropem, například u klimatizovaných výrobních či skladových prostor, mohou zapříčinit poškození nebo zničení inventáře, což může vést k závažným majetkovým škodám.