Jak jste na tom s technikou?


Kolik nás jenom obklopuje technických vymožeností! Když se rozhlédnete kolem sebe, jistě i vy leccos uvidíte. Protože my lidé techniku nejrůznějšího druhu obvykle potřebujeme nebo chceme využívat, a proto si ji také pořizujeme.

Kolik jenom technických vymožeností máme! Nenajdeme kolem sebe pomalu nikoho, kdo by nevlastnil a nepoužíval televizní pÅ™ijímaÄ Äi rádio, hojnÄ› jsou v naÅ¡ich domácnostech stejnÄ› jako na pracoviÅ¡tích i jinde zastoupeny i poÄítaÄe s veÅ¡kerým jejich přísluÅ¡enstvím. Máme telefony, od pevných linek až po nejrůznÄ›jší telefony mobilní, máme nejrůznÄ›jší kuchyňské spotÅ™ebiÄe i stroje, s jejichž pomocí nÄ›co vyrábíme v dílnách a továrnách.

výpoÄetní technika

A ani na volných prostranstvích nejsme kontaktu s technikou uÅ¡etÅ™eni. Tam Äasto potkáváme nejrůznÄ›jší motorová vozidla, tam můžeme narazit i na průmyslové kamery, i na tlampaÄe obecního rozhlasu, jsou tam i nejrůznÄ›jší automaty na prodej kdeÄeho od jízdenek až po potraviny a nápoje.

V mnoha objektech narazíme na elektronické informaÄní panely, pomÄ›rnÄ› Äasté jsou i alarmy…

Zkrátka je technika vÅ¡ude kolem nás. NÄ›kdy proto, že ji potÅ™ebujeme, jindy proto, že v nás reklama Äi lidé z naÅ¡eho okolí vyvolali pocit, že nÄ›co takového musíme mít, a my jsme podlehli vábení podobných výrobků.

letící dron

Dnes už je kolem nás různé techniky spousta. Je jí tolik, že už ji vlastnÄ› mnohdy ani nezvládáme využívat. A pokud mi nevěříte, uvÄ›domte si tÅ™eba, kolik lidí neumí doposud plnohodnotnÄ› ovládat poÄítaÄe a kolik jich zvládá nanejvýš nÄ›kolik funkcí tzv. chytrých a stále chytÅ™ejších telefonů.

Je to takové a jiné to v dohledné dobÄ› urÄitÄ› nebude. Protože nám technika pÅ™ináší nejrůznÄ›jší výhody. I když nejen výhody. Protože co také technický pokrok pÅ™inesl? TÅ™eba i skuteÄnost, že dnes po dlouhé hodiny tupÄ› zíráme na televizi nebo do mobilu, zatímco nám utíká to, Äemu se říká život. A co se už nevrátí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup