Sídlo OSVČ či místo podnikání

Stejně tak jako právnické osoby, musí mít i OSVČ své podnikatelské sídlo či místo podnikání. Dříve bylo oficiální označení pro právnické osoby „sídlo společnosti“ a pro osoby samostatně výdělečně činné se používal termín „místo podnikání“, a oba názvy jsou ve společnosti vžité. Občanský zákoník – zákon 89/2012 Sb., aktualizovaný k 1. 1. 2014, hovoří však již jen o sídle podnikatele.

Sídlo podnikatele v bytě

Adresa sídla fyzické osoby je takové místo, kde OSVČ své podnikání či svou živnost řídí. Tato adresa se uvádí na smlouvách, fakturách i obchodní korespondenci, má být tedy i na razítku. Pokud má podnikatel zřízenu i pevnou telefonní linku, měla by být na této adrese. K sídlu může mít živnostník jednu nebo více provozoven, ale i samotné místo podnikání může být zároveň provozovnou. Adresa sídla podnikatele je uvedena na Živnostenském úřadě, Finančním úřadě, OSSZ a ZP. Jestliže chce živnostník sídlo podnikatele změnit, musí novou adresu nahlásit Finančnímu a Živnostenskému úřadu do 15 dnů a na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu do 8 dnů. ŽÚ přitom, po uhrazení správního poplatku, vydá podnikateli nový výpis ze živnostenského rejstříku.
Chybně označené sídlo

Jako své sídlo nebo místo podnikání používá OSVČ obvykle adresu svého trvalého pobytu. Jestliže chce fyzická osoba nahlásit příslušným úřadům jinou adresu svého sídla, musí doložit, že je oprávněná tuto adresu užívat, tzv. právní nárok k užívání. Tak například v případě nájemních prostor musí OSVČ přiložit – kromě nájemní smlouvy – ještě souhlas majitele, tedy písemné prohlášení majitele nemovitosti o tom, že souhlasí s uvedením sídla podnikatele na této jeho adrese. Tuto povinnost stanoví Živnostenský zákon, § 46. Prohlášení nesmí být starší tří měsíců. Tehdy je třeba ještě objekt označit, přinejmenším na něm viditelně uvést jméno a IČO živnostníka.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup