Nabízíme virtuózní docházkový systém


Řídíte úspěšnÄ› firmu? UdÄ›lejte úspěšný krok k jeÅ¡tÄ› vÄ›tšímu zlepÅ¡ení pracovního procesu. Máte-li pocit, že by to chtÄ›lo zefektivnit zaznamenávání údajů, jakými jedocházka, udÄ›lejte radikální zmÄ›nu. Místo zastaralého systému volte moderní docházkový systém Comarr, který si můžete nadÄ›lit za mimořádnÄ› sympatických cenových podmínek a za doprovodu excelentního profesionálního servisu specializované spoleÄnosti. Její technici Vám systém individuálnÄ› funkÄnÄ› nastaví a nekomplikovanÄ› instalují a uvedou do provozu.

Instalujeme a uvedeme do chodu za výhodných podmínek

Na variabilnÄ› programovatelné soustavÄ›, která funguje na principu absolutní pÅ™esnosti a konkrétní identifikace údajů, z nichž vychází v konkrétním grafu srozumitelná docházka, lze hledat jednoznaÄnÄ› vÅ¡e dobré, co je k prospÄ›chu nejen zamÄ›stnavateli, ale také zamÄ›stnancům. Spolehnout se pÅ™itom můžete také na nadstandardní funkce. A co vÅ¡echno docházkový systém dovede navíc? TÅ™eba poskytnout přístupy pro jednotlivé osoby nebo napojit se na mzdový systém firmy.