Hemoroidy, lidově zvané hemeroidy, trápí téměř každého druhého z nás


NejÄastÄ›jším důvodem, proÄ vznikají je chronická zácpa. Hemeroidy, Äi správnÄ›ji hemoroidy, mohou vzniknout také díky vysokému stahu Å™itního svÄ›raÄe, který byl dotyÄnému dán do vínku díky jeho konstituci. Velmi významný podíl na vzniku a rozvoji má samozÅ™ejmÄ› i nesprávný životní styl a konzumace stravy s nízkým obsahem vlákniny. Rozsah a postižení se urÄuje zaÅ™azením do nÄ›kterého stupnÄ› z ÄtyÅ™stupňové klasifikace.

Neodkládejte své vyšetření na některé z našich klinik

Pro správné urÄení stupnÄ› postižení hemeroidyvám na ProctoClinic v Praze nebo BrnÄ› provedeme správnou diagnostiku – pohledem, pohmatem a dalšími vyÅ¡etÅ™eními, kterých se nemusíte v žádném případÄ› obávat. Nejsou ani bolestivá ani tak nepříjemná, jak se mnohdy naprosto mylnÄ› domníváte. Proto se v žádném případÄ› neobávejte navÅ¡tívit naÅ¡e specialisty – proktology. A hlavnÄ› pÅ™ijÄte vÄas! Barronova metoda a fotokoagulace jsou ambulantní a bezbolestné formy oÅ¡etÅ™ení, které je vÅ¡ak možno provést jenom pokud nebudete otálet a budete nás kontaktovat již pÅ™i objevení se prvních potíží.