Dopřejte si komfortní ubytování v hotelu v Lednici

Lednicko-valtický areál je ve světě vnímán jako unikátní turistická atrakce. Z toho důvodu jej také navštěvují statisíce zájemců každý rok, největší podíl návštěvníků je z České republiky, z Německa, z Rakouska a ze Slovenska.
Jeho tvůrci ve své době uvažovali velmi svérázně, měli v úmyslu vystavět na obrovské ploše jedinečný krajinný park s umělými prvky a jejich záměr se také zdařil. Jde o neuvěřitelnou plochu o rozloze téměř tří stovek čtverečních kilometrů v příhraniční oblasti s Rakouskem v povodí řeky Dyje.

hotel lednice

Návštěvníci, kteří se ubytují v některém z hotelů Lednice, v jednom z nejkrásnějších míst Jižní Moravy, tu mohou obdivovat přibližně dvacítku zajímavých staveb a své volné chvíle trávit i v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Pálava. Nedaleko odtud se také odehrála slavná bitva Tří císařů u Slavkova, která měla značný dopad na vývoj ve střední Evropě z hlediska rozdělení územních celků soupeřících mocností.

Lichtenštejnové a jejich vliv na krajinotvorbu Podyjí

Pomezí dvou územních celků Dolní Rakousy a Morava bylo v době vzniku areálu součástí majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů. Ti také započali s jeho výstavbou, přičemž základ tvořilo pět vodních ploch, tzv. Lednické rybníky. Dnes jsou domovinou pro vodní ptactvo a jsou součástí Národní přírodní rezervace. Na rybníky navazuje uměle vysazovaná plocha Bořího lesa a na travnaté půdě pak později vznikaly umělé stavby – salety, jež byly v té době stylovým vyjádřením romantismu a neoklasicismu.

salonek

K nejvýznamnějším můžeme zařadit Minaret v zámeckém parku, Belveder, Dianin a Apollonův chrám a Maurskou vodárnu s Akvaduktem.
Napříč celým parkem směřuje několik turistických tras značených modrou, žlutou, zelenou i červenou barvou, místo je velmi dobře přístupné z dálnice D2, silnicemi první a druhé třídy, železniční a autobusovou dopravou.