Tipy pro daňovou optimalizaci

Povinnosti platit daně se logicky nikdy zcela nevyhnete. Lze ale relativně snadno snížit daňovou zátěž vaší společnosti. Jednoduše řečeno lze zařídit, abyste na daních zaplatili méně.
Hned zezačátku je nutné zmínit, že daňová optimalizace je zcela legální. Důležité je tento proces nezaměňovat s nelegální trestnou činností, jako je například krácení daní. Jde vlastně o způsob, jak snížit svůj daňový základ, z něhož se daň vypočítává a neodvádět tak státu více než je skutečně nutné.

Offshore společnosti

Jednou z možností je využití tzv. daňových rájů. To jsou státy s velmi nízkým, v některých případech dokonce až nulovým daňovým zatížením. Kromě toho vám působení v nich přinese i další výhody, jako je anonymita, minimální administrativa či jednoduché založení společnosti.
V daňových rájích působí tzv. offshore společnosti. Pokud budete podnikat za využití offshore korporátní struktury, můžete se těšit na výše zmíněná pozitiva. Offshore společnosti jsou registrované v zemích s velmi nízký daňovým zatížením, svoji podnikatelskou aktivitu však vykonávají mimo toto území.

Obrázek1

Typicky jde o státy jako Estonsko, Seychely či Belize. Mimo optimalizaci daní vám budou prospěšné i při obchodování s mezinárodními partnery, kteří vnímají mezinárodně uznávané korporátní struktury s větší jistotu.

Slevy z daně, tvorba rezerv či nákup propagačních předmětů

Snížit daňový základ lze i jinými způsoby, obecně jde o úpravu pohybu zboží a peněz. Typické je navýšení výdajů těsně před koncem roku, tedy daňového období. Utratit své peníze můžete například za nákup majetku.
V takovém případě si dejte pozor, aby jeho množství dávalo smysl. Pokud si neobhájíte, proč jste pro své dva zaměstnance pořídili deset notebooků, patrně vás čeká problém.
Často se pro optimalizaci daní používá vytvoření rezerv na opravu majetku, což je dle zákona 593/1992 Sb. daňově uznatelný náklad. Zákon také velmi přesně a detailně stanovuje podmínky a postup, za nichž je tento způsob nutné provádět. Pro snížení daňového základu je výhodné využít daňových slev, například na své děti.

Obrázek2

Mezi další způsoby snížení daňového základu může patřit nákup vánočních dárků pro vaše partnery, mezi uznatelné náklady se totiž řadí i pořízení reklamních nebo propagačních předmětů. Obecně platí, že výdaje, jimiž se o optimalizací daní snažíte, by měly být uznatelné ještě v daném roce.

Využijte služby daňového poradenství

Pro různé společnosti a různé obory podnikatelských činností jsou některé způsoby vhodnější, jiné pak méně. Pokud chcete pomoct a poradit s tím, jak zrovna ve vaší firmě zaplatit na daních co nejméně, nebo s jinými daňovými otázkami, obraťte se na společnost Parker & Hill, která se této problematice věnuje.
Mimo daňové poradenství zajišťuje také založení a fungování zmíněných offshore společností, díky nimž budete podnikat pod mezinárodně uznávanou formou společnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup